Wydział Kultury (Kl)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Justyna Makowska, zastępca dyrektora Marcin Kostaszuk, zastępca dyrektora Cezary Ostrowski
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
pok. 115 (I piętro), tel. 61 878 5455, fax 61 878 5849
kl@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Wydział Kultury - prowadzi sprawy związane z rozwojem życia kulturalnego Miasta, z działalnością kulturalną i projektami artystycznymi dofinansowanymi z budżetu Miasta. Wydział realizuje zadania z zakresu nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury (z wyłączeniem zadań z zakresu nadzoru wykonywanych przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego oraz Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta) oraz zadania związane z pamięcią historyczną i ochroną dóbr kultury w Mieście.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Kniotek
ostatnia zmiana w dniu 2020-09-09 15:21 - Wprowadzenie komunikatu (Wprowadzenie informacji)