Wydział Kultury (Kl)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Justyna Makowska, Zastępca Dyrektora Marcin Kostaszuk, Zastępca Dyrektora Cezary Ostrowski
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
pokój 115 (I piętro), telefon 61 878-54-55, fax 61 878-58-49
kl@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Wydział Kultury - prowadzi sprawy związane z rozwojem życia kulturalnego Miasta, z działalnością kulturalną i projektami artystycznymi dofinansowanymi z budżetu Miasta. Wydział realizuje zadania z zakresu nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury (z wyłączeniem zadań z zakresu nadzoru wykonywanych przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego oraz Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta) oraz zadania związane z pamięcią historyczną i ochroną dóbr kultury w Mieście.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Bojarska
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-10 12:05 - wprowadzenie komunikatu (Wprowadzenie informacji)