Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Kultury


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Kultury

Komunikat Termin ważności

Publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty lub nr techniczny wniosku:

KL-VI.525.1.45.2023

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

"Tutaj wszystko się zaczęło" - Urodziny Miasta

Nazwa oferenta:

Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej

Termin realizacji zadania:

20.04.2023 - 5.05.2023    

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

7 700 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do Katarzyny Bojarskiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 61 878 54 56,  e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 4.04.2023 r.  (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2023-03-29 do 2023-04-04

Publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty lub nr techniczny wniosku:

KL-VI.525.1.42.2023

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Organizacja koncertów w ramach XXIII Festiwalu Muzyki Pasyjnej i Paschalnej

Nazwa oferenta:

Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego

Termin realizacji zadania:

14.04.2023 - 12.06.2023       

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

5 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do Katarzyny Bojarskiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 61 878 54 56,  e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 3.04.2023 r.  (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2023-03-28 do 2023-04-03

Publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty lub nr techniczny wniosku:

KL-VI.525.1.41.2023

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Happening grupy Circus Ferus w ramach Urodzin Miasta Poznania

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Artystyczne Kolektyw

Termin realizacji zadania:

18.04.2023 - 30.04.2023       

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

7 700 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do Katarzyny Bojarskiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 61 878 54 56,  e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 3.04.2023 r.  (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2023-03-28 do 2023-04-03

Publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty lub nr techniczny wniosku:

KL-VI.525.1.44.2023

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Urodziny Miasta - udział w wędrownym widowisku z okazji "77 DEKAD MIASTA POZNANIA"

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Spółdzielnia Teatralna

Termin realizacji zadania:

19.04.2023 - 30.04.2023       

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

7 700 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do Katarzyny Bojarskiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 61 878 54 56,  e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 3.04.2023 r.  (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2023-03-28 do 2023-04-03

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2023

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2023, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 20 stycznia 2023 r., na  powierzenie lub wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" na rok 2023.

od 2023-03-16 do 2023-12-31

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 68/2023/PBO

OTWARTY KONKURS OFERT NR 68/2023/PBO

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE
 "KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO"
  (na rzecz mieszkanek i mieszkańcow osiedla Strzeszyn w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023)

od 2023-03-15 do 2023-04-06

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 67/2023/PBO

OTWARTY KONKURS OFERT NR 67/2023/PBO

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE
 "KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO"

(na rzecz mieszkanek i mieszkańców osiedla Głuszyna w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023)

od 2023-03-15 do 2023-04-11

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 66/2023/PBO

OTWARTY KONKURS OFERT nr 66/2023/PBO

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE
 "KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO"

(na rzecz mieszkanek i mieszkańcow osiedla Starołęka-Minikowo w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023)

od 2023-03-15 do 2023-04-06

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 65/2023/PBO

OTWARTY KONKURS OFERT NR 65/2023/PBO

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE
 "KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO"

(na rzecz mieszkanek i mieszkańcow osiedla Podolany w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023)

od 2023-03-15 do 2023-04-11

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 64/2023

OTWARTY KONKURS OFERT NR 64/2023

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA
W OBSZARZE "KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO" NA ROK 2023 - osiedle Krzyżowniki-Smochowice

od 2023-03-15 do 2023-04-11

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 63/2023/PBO

OTWARTY KONKURS OFERT NR  63/2023/PBO

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE "KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO"

(na rzecz mieszkanek i mieszkańcow osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023)

od 2023-03-15 do 2023-04-11

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 62/2023/PBO

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 62/2023/PBO

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE
 "KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO"
(na rzecz mieszkanek i mieszkańcow osiedla Kiekrz w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023)

od 2023-03-15 do 2023-04-11

Konkurs na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu

 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OGŁASZA KONKURS
   na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora
   Teatru Polskiego w Poznaniu

Do konkursu na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego
w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań, mogą przystąpić kandydatki lub kandydaci spełniający następujące kryteria wskazane w zarządzeniu Nr 126 /2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia
22 lutego 2023 r.:

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania (pok. 115) bądź przesyłać na adres ww. wydziału, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie
do 12 maja 2023 r. włącznie (do godz. 15.00), w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją: KONKURS NA KANDYDATKĘ/KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU, z dopiskiem NIE OTWIERAĆ, a także z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz
z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej kandydatki/kandydata.

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków oraz zakończenia postępowania konkursowego: lipiec/sierpień 2023 roku.

 Informacje o działalności oraz o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru Polskiego w Poznaniu kandydatki/kandydaci na stanowisko dyrektora mogą uzyskać w siedzibie instytucji (Poznań, ul. 27 Grudnia 8/10, tel.: 61 852 64 95) oraz w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Poznania (tel.: 61 878 54 55, e-mail: kl@um.poznan.pl).

Pełna treść ogłoszenia konkursowego znajduje się w załączniku do pobrania oraz na stronie:

https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/126-2023-p,NT0018D6FA/

od 2023-02-24 do 2023-08-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 19/2023 na powierzenie lub wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" na rok 2023 w zakresie zadań priorytetowych nr 1-8.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 19/2023 na  powierzenie lub wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" na rok 2023 w zakresie zadań priorytetowych nr 1-8.

od 2023-01-31 do 2023-12-31

Program działalności Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości na lata 2020-2024

Program działalności Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości na lata 2020-2024

od 2020-03-02 do 2024-02-29