Realizacja Uchwały RMP w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

Wydział/Jednostka prowadząca

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Wymagane dokumenty

Wniosek o dotację wraz załącznikami:

 1. decyzja o wpisie do rejestru zabytków
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku
 3. program prac konserwatorskich lub budowlano-konserwatorskich
 4. pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu
 5. kosztorys prac
 6. informacja o wnioskowaniu o udzielenie dotacji, skierowanych do innych organów lub ich braku
 7. wykaz prac konserwatorskich, lub robót, wykonanych w okresie poprzedzającym termin złożenia wniosku
 8. oświadczenie o posiadaniu wkładu własnego

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, parter.

Podstawa prawna

 • Uchwała Nr LXXII/758/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dn. 21 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze zmianami
 • Uchwała Nr XV/118/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • Uchwała Nr LI/682/V/2009 z dnia 17 marca 2009 r. w/s zmiany uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • Zarządzenie Nr 635/2005/P Prezydenta Miasta Poznania z dn. 7.10.2005 r. dotyczące wykonania uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Inne informacje

Tekst Uchwały dostępny: Uchwała nr LXXII/758/IV/2005 z dnia 2005-06-21 - bip.poznan.pl  (tam również odnośniki do uchwał w sprawie zmian ww. Uchwały)

Uchwała Nr LXXXV/1602/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2023 w sprawie udzielenia w 2023 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków: Uchwała Nr LXXXV/1602/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2023-bip.poznan.pl

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Joanna Bielawska-Pałczyńska Miejski Konserwator Zabytków
Data wytworzenia informacji: 2023-07-27 00:00
Opis zmian: aktualizacja uchwały (Aktualizacja)
Opublikował(a): Natalia Milewska
Data i godzina publikacji: 2023-07-27 14:45