Uchwała nr LXXXV/1602/VIII/2023 z dnia 2023-06-20

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXXV/1602/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2023 w sprawie udzielenia w 2023 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Data podjęcia:

2023-06-20

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • różne

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-06-22 14:28:40.0