Stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kultury

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie stypendium dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego

Miejsce złożenia dokumentów

Wersja papierowa: Składana osobiście: Urząd Miasta Poznania, Biuro Podawcze, hol główny, 3 Maja 46, tel. 61 878 54 55 bądź przesłana pocztą na adres: Urząd Miasta Poznania - Wydział Kultury, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

LUB

Wersja elektroniczna: Podpisany i zeskanowany wniosek w formacie PDF lub JPG przesłany na adres: kl@um.poznan.pl

UWAGA! Prosimy o nie powielanie wniosków tj. złożenie go tylko w jednej wersji: papierowej bądź elektronicznej.

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosków na 2022 rok - do 31 marca 2022 r.

Podstawa prawna

Inne informacje

  1. Stypendia przyznawane są przez Kapitułę Nagrody Artystycznej Miasta Poznania powołanej przez Radę Miasta Poznania.
  2. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje: Radnym Rady Miasta Poznania, członkom Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Artystycznej, stowarzyszeniom i fundacjom oraz szkołom działającym w Poznaniu i instytucjom kultury.
  3. Stypendium przyznawane jest osobie, która ukończyła/ukończy 16. rok życia  i nie ukończyła/nie ukończy 31. roku życia w roku przyznania stypendium. Stypendium może być przyznane danej osobie tylko raz.

UDOGODNIENIA PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O STYPENDIA I NAGRODĘ ARTYSTYCZNĄ MIASTA POZNANIA KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW

Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania informuje kandydatki i kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Poznania oraz Stypendiów dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzone zostają dodatkowe udogodnienia.

  • W związku z faktem, iż wniosek musi być podpisany zarówno przez kandydatów, jak i zgłaszających - polecamy wymianę pliku drogą elektroniczną: akceptowane będą skany podpisane w odpowiednich polach przez kandydatów i osoby lub instytucje zgłaszające.
  • Aby skutecznie doręczyć wniosek do urzędu, należy wypełniony formularz wydrukować, podpisać i zeskanować (dopuszczamy zarówno pliki PDF, jak i JPG - czyli zdjęcia gotowego wniosku), a następnie przesłać mailem na adres kl@um.poznan.pl.

Prosimy o nie powielanie wniosków tzn. przesłanie w wersji elektronicznej LUB papierowej!

  • W temacie wiadomości prosimy wpisać: "Wniosek o Stypendium / Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania".
  • Termin przesyłania wniosków pozostaje bez zmian: 31 marca 2022 roku. W przypadku wniosków składanych mailem, muszą one dotrzeć na skrzynkę kl@um.poznan.pl najpóźniej 31 marca 2022 roku o godzinie 23.59.
  • Prosimy o zachowanie oryginałów przesłanych elektronicznie wniosków. Wnioski w formacie PDF (edytowalne) można pobrać ze stron bit.ly/stypendiapoz oraz bit.ly/nagrodaart
  • W razie innych trudności prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Kultury, pod numerem 61 878 54 73 lub 61 878 54 55.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Mazur Anna
Data wytworzenia informacji: 2022-01-17 00:00
Opis zmian: wprowadzenie załączników (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Mazur
Data i godzina publikacji: 2022-01-17 11:59