Stypendia dla studentów poznańskich uczelni - laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Wymagane dokumenty

 1. Opinia szkoły (skan)
 2. Życiorys uwzględniający osiągnięcia kandydata (skan)
 3. Kopia zaświadczenia uzyskania tytułu laureata/finalisty olimpiady (skan)
 4. Kopie dokumentów potwierdzających inne osiągnięcia i umiejętności kandydata (skany)

Miejsce złożenia dokumentów

UWAGA!
W związku z zagrożeniem epidemicznym,
w 2020 r. wnioski prosimy przesyłać drogą mailową. Skan wniosku powinien być podpisany w odpowiednich polach przez kandydata.

Aby skutecznie doręczyć wniosek do urzędu, należy wypełniony formularz wydrukować, podpisać i zeskanować (dopuszczalne są zarówno pliki PDF, jak i JPG), a następnie wraz załącznikami przesłać mailem na adres: akademickipoznan@um.poznan.pl.

W temacie wiadomości prosimy wpisać: "Wniosek o Stypendium".

W przypadku formularza wniosku, oprócz skanu prosimy przesłać także wersję w formacie Word.

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosków na kolejny rok akademicki - do 20 czerwca każdego roku.
Kontakt: e-mail: akademickipoznan@um.poznan.pl , tel. 061 878 58 18, 061 878 56 95

Podstawa prawna

 1. UCHWAŁA NR XXXV/366/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów poznańskich uczelni wyższych.
 2. UCHWAŁA NR XXXIX/580/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 października 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/366/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów poznańskich uczelni wyższych.
 3. UCHWAŁA NR XLVI/803/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/366/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów poznańskich uczelni wyższych.
 4. UCHWAŁA NR LXVI/1212/VII/2018 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXV/366/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów poznańskich uczelni wyższych.

Inne informacje

 1. Stypendia przyznawane są przez Prezydenta Miasta Poznania.
 2. O stypendium mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, w dziedzinach określonych co roku przez Prezydenta Miasta Poznania.
 3. Stypendia przyznawane są w trybie konkursu wniosków, składanych przez kandydatów.
 4. Stypendium wypłacane jest przez jeden rok akademicki, w miesiącach od października do czerwca, w miesięcznych ratach.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Lochyńska
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-26 16:24 - aktualizacja (Aktualizacja)