Warunki wjazdu w ulicę oznaczoną znakiem B5 (zakaz wjazdu pojazdów o masie całkowitej większej niż dopuszczają znaki)

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Wniosek, zgodny ze wzorem, wraz z udokumentowanym celem podróży, np.:

-       realizacją inwestycji budowlanych na terenie miasta (udokumentowana umowa),

-       koniecznością zapewnienie dojazdu do bazy transportowej na terenie miasta,

-       zapewnieniem przewozu paliw płynnych, przejazdu pojazdów typu izoterma i chłodnia oraz przewozu żywego inwentarza do placówek usytuowanych na terenie miasta,

-       świadczeniem usług komunalnych na terenie miasta.

Oświadczenie zgodne ze wzorem.

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17, tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.

Informacji udziela Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu ZDM, tel./fax +48 61 647 72 17, 61 64 77 304

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wnioski rozpatrywane są niezwłocznie, maksymalnie w terminie 30 dni od daty ich złożenia. Okres ten jednak może zostać przedłużony w przypadku konieczności otrzymania dodatkowych opinii lub konieczności uzupełnienia dokumentacji.

Odbiór Warunków Wjazdu możliwy jest osobiście w siedzibie ZDM w Poznaniu przy ulicy Wilczak 17 w dniach:

- poniedziałek, wtorek w godz. 12.00-15.00

- czwartek, piątek w godz. 8.00-11.00

lub po uprzednim  telefonicznym umówieniu terminu (nr tel. 61 647 72 17).

W przypadku inwestorów - wnioskodawców posiadających indywidualny login i hasło udostępnione przez ZDM, możliwym będzie samodzielne wydrukowanie karty Warunki Wjazdu (więcej w Regulaminie).

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 r. poz. 2310);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019 r. poz. 1000);
  • Zarządzenie NR 13 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z 30 marca 2020 r.

Tryb odwoławczy

Od odmowy wydania "warunków wjazdu" przysługuje odwołanie do dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu w terminie 14 dni od odebrania odmowy.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2020-08-06 14:10