Wniosek o wpis pojazdu do systemu ewidencji parkingowej

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Wpełniony formularz wniosku (znajduje się w formularzach do druku).

Wniosek mogą składać osoby posiadające identyfikator mieszkańca Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania (ŚSPP) wydany w związku z zameldowaniem na obszarze sektora ŚSPP Centrum.

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17 Poznań
tel./fax +48 61 659 01 16.
e-mail: zdm@zdm.poznan.pl

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 dni od momentu złożenia.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych: https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: S.Stec
Data wytworzenia informacji: 2022-07-12 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2022-07-12 11:49