Wniosek o wpisanie do Elektronicznego Rejestru Pojazdów Zwolnionych dla pojazdów użytkowanych przez pracowników ośrodków dla osób terminalnie chorych

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpisanie do ERPZ.

Do wniosku należy dołączyć:
- a) w przypadku właściciela pojazdu - kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu.
- b) w przypadku posiadacza pojazdu innego niż wymieniony w pkt a - kopię dowodu rejestracyjnego, umowę, z której wynika związek przyczynowo-skutkowy wykorzystania pojazdu przez podmioty wskazane w ust.2
- kopia dokumentu rejestrowego

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urząd Miasta Poznania 61-728 Poznań, ul. 3. Maja 46

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2020-07-10 12:42