Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Sportu

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dokananie wpisu.
2. Protokół z Zebrania Założycielskiego
3. Lista obecności na zebraniu założycielskim
4. Lista Założycieli

5. Podjęte uchwały.

6. Statut - 1 egzemplarz plus wersja elektorniczna. Statut powinien zawierać: parafy członków Zarządu na każdej ze stron Statutu, a na ostatniej stronie (zamiast paraf) podpisy członków Zarządu.

7. Zgoda Dyrekcji placówki na utworzenie klubu na terenie szkoły.

Dodatkowo: wersja elektroniczna uzupełnionej listy założycieli Klubu  - wymagany plik Word.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze (parter, po lewej stronie od wejścia do budynku)

Urząd Miasta Poznania
Wydział Sportu pl. Kolegiacki 17,
61-841 Poznań

Opłaty

uczniowskie kluby sportowe zwolnione z opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Wpisu dokonuje się w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku w przypadku niestwierdzenia błędów formalno-prawnych.

Podstawa prawna

art.4 ust.4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2017.1463  z późniejszymi zmianami)

Inne informacje

Wychodząc Państwu naprzeciw opracowano wzory dokumentów, które mogą służyc pomocą przy zakładaniu stowarzyszenia lub dokonywaniu zmian organizacyjno-prawnych w jego strukturze (zamieszczone po prawej stronie ekranu). Mając na uwadze treść art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104), który stanowi, że stowarzyszenie jest samorządne i samodzielnie pracownicy Wydziału Sportu nie udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące planowanej bądź bieżącej działalności stowarzyszenia, które nie dotyczą zamieszczonych na niniejszej stronie dokumentów.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 13:34 - dopisanie do kategorii tematycznej (Aktualizacja)