Wspieranie rodziny - Zasiłek rodzinny - Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Jeżeli kwalifikujesz się do otrzymania zasiłku rodzinnego, masz prawo ubiegać się o dodatki do zasiłku rodzinnego w zależności od sytuacji.

Dodatki nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

  • Jest to dodatek, który przysługuje nie dłużej niż przez:
    a) 24 miesiące kalendarzowe - jeżeli urodzisz 1 dziecko
    b) 36 miesięcy kalendarzowych - jeżeli sprawujesz opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
    c) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawujesz opiekę nad dzieckiem  z orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • Osobie uprawnionej do pobierania świadczenia przysługuje jeden dodatek w wysokości 400,00 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką. Za niepełne miesiące kalendarzowe świadczenie wypłacane jest w wysokości 1/30 dodatku za każdy dzień.
  • Dodatek, podobnie jak zasiłek rodzinny, jest przyznawany od miesiąca, w którym wpłynął prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami lub od dnia przyznania uprawnień do urlopu wychowawczego do końca okresu zasiłkowego lub do dnia przyznania uprawnień do urlopu wychowawczego  lub do dnia, w którym upływa 24, 36 lub 72 miesiąc jego pobierania.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 14:53 - dodanie do kategorii (Aktualizacja)