Wspieranie rodziny - Zasiłek rodzinny - Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Jeżeli kwalifikujesz się do otrzymania zasiłku rodzinnego, masz prawo ubiegać się o dodatki do zasiłku rodzinnego w zależności od sytuacji.

Dodatki nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Jest to dodatek, który przysługuje przez 10 miesięcy w roku, w okresie pobierania nauki, czyli od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. O dodatek możesz ubiegać się, jeżeli Twoje dziecko:

  • zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której dziecko się uczy, a także siedziba szkoły podstawowej, w których uczy się dziecko  z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Świadczenie wypłacane jest w kwocie 113,00 zł miesięcznie na dziecko;
  • dojeżdża z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadpodstawowa lub  szkoła artystyczna, w której dziecko się uczy w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej. Świadczenie wypłacane jest w kwocie 69,00 zł miesięcznie na dziecko.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Mirosław Jaremba
ostatnia zmiana w dniu 2020-04-22 12:24 - Aktualizacja treści (Aktualizacja)