Wspieranie rodziny - Zasiłek rodzinny - Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Jeżeli kwalifikujesz się do otrzymania zasiłku rodzinnego, masz prawo ubiegać się o dodatki do zasiłku rodzinnego w zależności od sytuacji.

Dodatki nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Jest to dodatek na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.

Świadczenie wypłacane jest jednorazowo w kwocie 100 zł na każde dziecko.

Jeżeli chcesz otrzymać ten dodatek, złóż wniosek do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczął się rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne, tj. najpóźniej do 31 października danego roku. Wniosek złożony po tym terminie nie będzie rozpatrzony.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 14:53 - dodanie do kategorii (Aktualizacja)