Wspieranie rodziny - Zasiłek rodzinny - Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Jeżeli kwalifikujesz się do otrzymania zasiłku rodzinnego, masz prawo ubiegać się o dodatki do zasiłku rodzinnego w zależności od sytuacji.

Dodatki nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

  • Jest to dodatek, który przysługuje jednorazowo w kwocie 1.000 zł na każde dziecko.
  • Aby otrzymać dodatek, złóż wniosek do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
  • Do wniosku dołącz zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10. tygodnia ciąży do porodu. Dokumentu takiego nie muszą przedstawiać opiekunowie prawni oraz faktyczni dziecka.

Metryczka

Opis zmian: dodanie do kategorii (Aktualizacja)
Opublikował(a): Lidia Janas
Data i godzina publikacji: 2018-06-12 14:54