Wydanie identyfikatora dla kombatanta Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

  • Zaświadczenie wydane przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
  • Legitymacja związku zrzeszającego uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.;
  • Dowód rejestracyjny pojazdu, w którym ujawniony jest właściciel pojazdu, w przypadku braku wpisu o własności w dowodzie rej. również karta pojazdu lub inny dokument poświadczający współwłasność - decyzja o współwłasności z Wydziału Komunikacji, w przypadku samochodów leasingowanych lub na kredyt - również umowa;
  • W przypadku korzystania z pojazdu na podstawie umowy cywilno-prawnej np. umowa użyczenia, wskazującej faktycznego użytkownika pojazdu, przedstawienie jej oryginał oraz pozostawianej jej kopii w aktach sprawy;
  • Dokument tożsamości z nr PESEL.

Miejsce złożenia dokumentów

Kasa ZDM ul. Pułaskiego 9, czynna w poniedziałki od 8:00 do 17:30, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.30

Informacji udziela miejska infolinia tel. 48 61 646 33 44 czynna od poniedziałku do piątku między 8:00 a 20:00

e-mail: zdm@zdm.poznan.pl

Opłaty

Koszt miesięcznego identyfikatora dla kombatanta Powstania Poznańskiego Czerwca 1956r. wynosi 5 zł/m-c. Minimalny czas wykupu identyfikatora to 6 miesięcy, max. 12 miesięcy. (Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/497/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 19 maja 2020 r.)

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: K. Tolińska
Data wytworzenia informacji: 2021-06-28 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2021-06-28 11:05