Wydanie ulgowej karty abonamentowej (50%) w strefie parkowania

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Przysługuje  pojazdom służbowym jednostek użyteczności publicznej, takich jak: Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Urząd Powiatowy, Najwyższa Izba Kontroli, Powiatowy Inspektor Sanitarny, czy Archiwum Państwowe,  świadczących na rzecz mieszkańców w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania lub w Strefie Płatnego Parkowania nieodpłatne usługi o charakterze ogólnospołecznym oraz podmiotów gospodarczych, które posiadają tytuł prawny do lokalu w obszarze SPP lub ŚSPP bądź wykonujących na zlecenie służb miejskich usługi na rzecz mieszkańców.

- pisemny wniosek kierownika jednostki (dla pojazdów służbowych jednostek użyteczności publicznej , sprzedane mogą być nie więcej niż trzy 25 dniowe karty abonamentowe).

- dowód rejestracyjny pojazdu,  a w przypadku samochodów leasingowanych lub na kredyt także umowa,

- w przypadku korzystania z pojazdu na podstawie umowy cywilno-prawnej przedstawienie  jej oryginału oraz jej kopii pozostawianej w aktach sprawy,

- dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej,

- dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu znajdujące się w obszarze ŚSPP lub SPP lub zlecenia służb miejskich na wykonywanie usługi na rzecz mieszkańców.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, ul. Pułaskiego 9, Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Informacji udziela Wydział Parkowania, tel./fax + 48 61 851 50 70, e-mail: zdmwp@zdm.poznan.pl

Opłaty

Koszt miesięcznej ulgowej karty abonamentowej wynosi 50% opłaty za miesięczny abonament w danej podstrefie.

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu po rozpatrzeniu pisemnego wniosku.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tomasz Libich
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-10 13:02 - aktualizacja informacji (Aktualizacja)