Stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kultury

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie stypendium dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania, Biuro Podawcze, hol główny, 3 Maja 46, tel. 61 878 54 55

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosków na 2020 rok - do 31 marca  2020 r.

Podstawa prawna

 1. Uchwała nr XV/998/VII/2017 Rady Miejskiej Poznania z dnia 17 października 2017 roku w sprawie ustanowienia nagrody Artystycznej Miasta Poznania i stypendiów artstycznych dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego oraz warunków i trybu ich przyznawania.
 2. Uchwała Nr VI61/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.

Inne informacje

 1. Stypendia przyznawane są przez Kapitułę Nagrody Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.
 2. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje: Radnym Rady Miasta Poznania, członkom Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Artystycznej, stowarzyszeniom i fundacjom oraz szkołom działającym w Poznaniu oraz instytucjom kultury.
 3. Stypendium przyznawane jest osobie, która ukończyła/ukończy 16. rok życia  i nie ukończyła/nie ukończy 31. roku życia w roku przyznania stypedium. Stypendium może być przyznane danej osobie tylko raz.

UDOGODNIENIA PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O STYPENDIA I NAGRODĘ ARTYSTYCZNĄ MIASTA POZNANIA KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW

Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania informuje kandydatki i kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Poznania oraz Stypendiów dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzone zostają dodatkowe udogodnienia.

 • W związku z faktem, iż wniosek musi być podpisany zarówno przez kandydatów, jak i zgłaszających - polecamy wymianę pliku drogą elektroniczną: akceptowane będą skany podpisane w odpowiednich polach przez kandydatów i osoby lub instytucje zgłaszające.
 • Aby skutecznie doręczyć wniosek do urzędu, należy wypełniony formularz wydrukować, podpisać i zeskanować (dopuszczamy zarówno pliki PDF, jak i JPG - czyli zdjęcia gotowego wniosku), a następnie przesłać mailem na adres kl@um.poznan.pl.
 • W temacie wiadomości prosimy wpisać: "Wniosek o Stypendium / Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania".
 • Termin przesyłania wniosków pozostaje bez zmian: 31 marca 2020 roku.W przypadku wniosków składanych mailem, muszą one dotrzeć na skrzynkę kl@um.poznan.pl najpóźniej 31 marca 2020 roku o godzinie 23.59.
 • Prosimy o zachowanie oryginałów przesłanych elektronicznie wniosków. Wnioski w formacie PDF (edytowalne) można pobrać ze stron bit.ly/stypediapoz oraz bit.ly/nagrodaart
 • W razie innych trudności prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Kultury, pod numerem 61 878 54 55.

Metryczka

Opis zmian: nowa grupa (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2020-04-20 17:30