Fundusz Samorządów Uczniowskich

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o przyznanie dofinansowania

2) Sprawozdanie z realizacji projektu

Miejsce złożenia dokumentów

Aplikacje (na formularzu wniosku) należy przesłać  w postaci elektronicznej (format Word), za pośrednictwem platformy ePUAP, na adres skrytki Urzędu Miasta Poznania na ePUAP:/UMPoznan/SkrytkaESP

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosków - do 13 lutego br.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 607/2018/P z dnia 28 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia konkursu "Fundusz Samorządów Uczniowskich" oraz jego zasad.Zarządzenie nr 46/2022/P z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o przyznanie dofinansowania w konkursie "Fundusz Samorządów Uczniowskich".

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Lochyńska
Data wytworzenia informacji: 2023-06-12 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Lochyńska
Data i godzina publikacji: 2023-06-12 09:47