Nagroda Naukowa Miasta Poznania

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie Nagrody Naukowej Miasta Poznania.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o Nagrodę Naukową mogą składać tylko osoby uprawnione w postaci elektronicznejza pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki Urzędu Miasta Poznania UMPoznan/SkrytkaESP.  W tym celu należy skorzystać z usługi "pismo ogólne do podmiotu publicznego". Do wniosku należy dołączyć również wersję edytowalną w formacie word.

Istnieje także możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Poznania lub listownie na adres Urzędu Miasta Poznania. Składając wniosek w wersji papierowej należy także przesłać jego wersję elektroniczną na adres: akademickipoznan@um.poznan.pl (plik programu Word).

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosków do 31 marca 2024 r. o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data jego wpływu do Urzędu Miasta Poznania.

Podstawa prawna

  1. Uchwała Nr VI/62/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania
  2. Uchwała Nr LXXIII/1354/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Miasta Poznania i stypendiów naukowych Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego oraz warunków i trybu ich przyznawania. 

Inne informacje

  1. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania powołana przez Radę Miasta Poznania.
  2. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody Naukowej przysługuje: radnym Miasta Poznania, członkom Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania, dotychczasowym laureatom Nagrody Naukowej Miasta Poznania, posiadającym siedzibę w Poznaniu: stowarzyszeniom i fundacjom zajmującym się nauką, szkołom wyższym, instytucjom i jednostkom naukowym.
  3. Nagroda Naukowa przyznawana jest przedstawicielom poznańskiego środowiska naukowego za znaczące osiągnięcia w dziedzinie twórczości naukowej bądź za prace związane z Poznaniem, które znalazły swój wyraz w publikacji, konstrukcji lub wdrożeniu wyników badań w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Lochyńska
Data wytworzenia informacji: 2024-01-26 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Lochyńska
Data i godzina publikacji: 2024-01-26 09:19