Stypendia dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie stypendium dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego.

Miejsce złożenia dokumentów

UWAGA! W związku z zagrożeniem epidemicznym, w 2020 r. wnioski prosimy przesyłać drogą mailową. Skan wniosku powinien być podpisany w odpowiednich polach przez kandydatów i osoby lub instytucje zgłaszające.

Aby skutecznie doręczyć wniosek do urzędu, należy wypełniony formularz wydrukować, podpisać i zeskanować (dopuszczalne są zarówno pliki PDF, jak i JPG - czyli zdjęcia gotowego wniosku), a następnie przesłać mailem na adres akademickipoznan@um.poznan.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać: "Wniosek o Stypendium dla młodych badaczy". Termin przesyłania wniosków mija 30 kwietnia 2020 r.

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosków na 2020 rok - do 30 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna

  1. Uchwała Nr LXV/491/II/97 Rady Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 1997 roku w sprawie ustanowienia stypendiów dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.
  2. Uchwała Nr X/83/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania

Inne informacje

  1. Stypendia przyznawane są przez Kapitułę Nagrody Naukowej Miasta Poznania.
  2. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody przysługuje: Radnym Rady Miasta Poznania, członkom Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Naukowej Miasta Poznania, działającym w Poznaniu stowarzyszeniom i fundacjom zajmującym sięnauką, szkołom wyższym, instytucjom i jednostkom naukowym.
  3. Stypendia przyznawane są wyróżniającym się badaczom, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Stypendium może być przyznane danej osobie tylko raz.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2020-04-20 22:48 - nowa grupa (Aktualizacja)