Stypendia dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie stypendium dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o stypendium mogą składać tylko osoby uprawnione w postaci elektronicznejza pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki Urzędu Miasta Poznania UMPoznan/SkrytkaESP.  W tym celu należy skorzystać z usługi "pismo ogólne do podmiotu publicznego". Do wniosku należy dołączyć wersję edytowalną w formacie word.

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosków do 30 kwietnia br.

Podstawa prawna

  1. Uchwała Nr LXV/491/II/97 Rady Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 1997 roku w sprawie ustanowienia stypendiów dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.
  2. Uchwała Nr VI/62/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania

Inne informacje

  1. Stypendia przyznawane są przez Kapitułę Nagrody Naukowej Miasta Poznania.
  2. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody przysługuje: Radnym Rady Miasta Poznania, członkom Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Naukowej Miasta Poznania, działającym w Poznaniu stowarzyszeniom i fundacjom zajmującym sięnauką, szkołom wyższym, instytucjom i jednostkom naukowym.
  3. Stypendia przyznawane są wyróżniającym się badaczom, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Stypendium może być przyznane danej osobie tylko raz.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Lochyńska
Data wytworzenia informacji: 2022-01-31 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Lochyńska
Data i godzina publikacji: 2022-01-31 14:34