Stypendia dla studentów poznańskich uczelni - laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o stypendium można składać:

elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP, na adres skrytki Urząd Miasta Poznania UMPoznan/SkrytkaESP.  W tym celu należy skorzystać z usługi "wyślij pismo ogólne".

W przypadku przesłania skanu podpisanego wniosku, do plików należy dołączyć wypełniony formularz wniosku w wersji edytowalnej w formacie Word.

W przypadku osób niepełnoletnich wniosek musi zostać wysłany z konta rodzica lub opiekuna prawnego.

lub

osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta  Poznania, pl. Kolegiacki 17, Poznań, należy złożyć wyłącznie wniosek, a załączniki (w formie skanów dokumentów) oraz wypełniony formularz wniosku w wersji edytowalnej w formacie Word należy przesłać na adres akademickipoznan@um.poznan.pl

lub

przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej
Urząd Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań

Pocztą należy wysłać wyłącznie wniosek, a załączniki (w formie skanów dokumentów) oraz wypełniony formularz wniosku w wersji edytowalnej w formacie Word należy przesłać na adres akademickipoznan@um.poznan.pl

Wymagane załączniki:

  1. Opinia szkoły z podpisem Dyrektora szkoły
  2. Życiorys uwzględniający osiągnięcia kandydata
  3. Kopia zaświadczenia uzyskania tytułu laureata/finalisty olimpiady
  4. Kopie dokumentów potwierdzających inne osiągnięcia i umiejętności kandydata

Kontakt:

Urząd Miasta Poznania, Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

tel. 61 878 5639

e-mail: akademickipoznan@um.poznan.pl

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosków na kolejny rok akademicki - do 20 czerwca każdego roku
Kontakt: e-mail: akademickipoznan@um.poznan.pl , tel. 061 878 56 95

Podstawa prawna

  1. UCHWAŁA NR XXXV/366/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów poznańskich uczelni wyższych.
  2. UCHWAŁA NR XXXIX/580/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 października 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/366/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów poznańskich uczelni wyższych.
  3. UCHWAŁA NR XLVI/803/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/366/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów poznańskich uczelni wyższych.
  4. UCHWAŁA NR LXVI/1212/VII/2018 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXV/366/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów poznańskich uczelni wyższych.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Lochyńska
Data wytworzenia informacji: 2024-06-11 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Lochyńska
Data i godzina publikacji: 2024-06-11 12:18