Stypendia dla studentów poznańskich uczelni - laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Wymagane dokumenty

 1. Opinia szkoły z podpisem Dyrektora szkoły
 2. Życiorys uwzględniający osiągnięcia kandydata
 3. Kopia zaświadczenia uzyskania tytułu laureata/finalisty olimpiady
 4. Kopie dokumentów potwierdzających inne osiągnięcia i umiejętności kandydata

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o stypendium oraz pozostałe wymagane dokumenty (załączniki) należy złożyć w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (Poznań, pl. Kolegiacki 17, przy wejściu znajduje się skrzynka podawcza) lub przesłać na adres:

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Urząd Miasta Poznania

pl. Kolegiacki 17

61-841 Poznań

Ponadto wniosek w wersji edytowalnej (plik Word) oraz pozostałe dokumenty w formie skanu należy przesłać elektronicznie na adres: akademickipoznan@um.poznan.pl.

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosków na kolejny rok akademicki - do 20 czerwca każdego roku
Kontakt: e-mail: akademickipoznan@um.poznan.pl , tel. 061 878 56 95

Podstawa prawna

 1. UCHWAŁA NR XXXV/366/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów poznańskich uczelni wyższych.
 2. UCHWAŁA NR XXXIX/580/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 października 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/366/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów poznańskich uczelni wyższych.
 3. UCHWAŁA NR XLVI/803/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/366/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów poznańskich uczelni wyższych.
 4. UCHWAŁA NR LXVI/1212/VII/2018 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXV/366/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów poznańskich uczelni wyższych.

Inne informacje

 1. Stypendia przyznawane są przez Prezydenta Miasta Poznania.
 2. O stypendium mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, w dziedzinach określonych co roku przez Prezydenta Miasta Poznania.
 3. Stypendia przyznawane są w trybie konkursu wniosków, składanych przez kandydatów.
 4. Stypendium wypłacane jest przez jeden rok akademicki, w miesiącach od października do czerwca, w miesięcznych ratach.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Lochyńska
Data wytworzenia informacji: 2021-05-19
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Lochyńska
Data i godzina publikacji: 2021-05-19 13:18