Stanowisko specjalistyczne - Pełnomocnik Prezydenta ds. Systemu Zarządzania

Funkcja

Pełnomocnik Prezydenta ds. Systemu Zarządzania (Or)

Imię, nazwisko

Wojciech Kasprzak

Kontakt

Wydział Organizacyjny, plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań, tel. 61 878 53 29
or@um.poznan.pl

Zakres zadań

zakres zadań:

  • weryfikacja - na wniosek zainteresowanych - projektów rozwiązań organizacyjnych w Urzędzie oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych zgodnie z kompetencjami ustalonymi w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu,
  • weryfikacja przedstawianych propozycji zmian dotyczących przekształceń strukturalnych usprawniających organizację i formy pracy Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych, określających strukturę Urzędu i jego wydziałów oraz przedłożonych do zaopiniowania projektów aktów prawnych określających strukturę miejskich jednostek organizacyjnych,
  • weryfikacja i opiniowanie systemu zarządzania w Urzędzie oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, objętych systemem opartym na normach ISO,
  • koordynacja działań audytu systemu zarządzania prowadzonego w Urzędzie
    i miejskich jednostkach organizacyjnych, objętych systemem opartym na normach ISO.

Wydział/jednostka

Wydział Organizacyjny

Metryczka

Opis zmian: dodanie pełnomocnika (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2017-02-02 13:36