Stanowisko specjalistyczne - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Funduszy Europejskich

Funkcja

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Funduszy Europejskich (KPRM)

Imię, nazwisko

Grzegorz Kamiński

Kontakt

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań, tel. 61 878 5010
kp@um.poznan.pl

Zakres zadań

zakres zadań:

  • współpraca z instytucjami i podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z zakresu integracji europejskiej;
  • współpraca z instytucjami i podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych z funduszy, programów oraz inicjatyw wspólnotowych;
  • współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy finansowane
    z funduszy europejskich;
  • koordynacja projektów miejskich realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Wydział/jednostka

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Metryczka

Opis zmian: zmiana na stanowisku pełnomocnika ds. funduszy europejskich (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Gumna
Data i godzina publikacji: 2017-07-04 09:32