Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (KPRM)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Grzegorz Kamiński - Pełnomocnik Prezydenta ds. Funduszy Europejskich
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
pok. 350, tel. 61 878 5010, fax 878 5015
kp@um.poznan.pl
www.poznan.pl/odnowa

Stanowiska specjalistyczne

Kompetencje i zadania

Inicjuje i koordynuje działania w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na realizację zadań miasta we współpracy z wydziałami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi. Koordynuje kontakty z administracją rządową i samorządową oraz z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie funduszy europejskich, opracowuje standardy działania w obszarze zarządzania projektami, prowadzi doradztwo w tym zakresie oraz monitoruje realizację projektów i wspiera zarządzanie nimi.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kamiński
Data wytworzenia informacji: 2024-04-18 00:00
Opis zmian: modyfikacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Bartosz Kolenda
Data i godzina publikacji: 2024-04-18 13:51