Stanowisko specjalistyczne - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Funkcja

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami (ZSS)

Imię, nazwisko

Dorota Potejko

Kontakt

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, Tel.: 61 878 5429
zss@um.poznan.pl

Zakres zadań

zakres zadań:

  • inicjowanie programów służących poprawie warunków życia i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami;
  • opracowanie i opiniowanie programów aktów normatywnych stanowionych przez organy miasta dotyczących problematyki osób z niepełnosprawnościami lub niosących skutki dla ich integracji zawodowej i społecznej;
  • współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami pozarządowymi w zakresie problematyki dotyczącej osób z niepełnosprawnościami;
  • współpraca z wydziałami i jednostkami Urzędu w sprawie uwzględniania potrzeb osób z niepełnosprawnościami w wykonywanych zadaniach i realizowanych programach obejmujących zakres ich działań;
  • współpraca z Miejską Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych;
  • przygotowanie propozycji kierunków zadań do realizacji przez podmioty pozarządowe z zakresu rehabilitacji i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami

Wydział/jednostka

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Metryczka

Opis zmian: dodanie stanowiska specjalistycznego (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2017-02-02 14:35