Stanowisko specjalistyczne - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Rodzin Wielodzietnych

Funkcja

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Rodzin Wielodzietnych (ZSS)

Imię, nazwisko

Alicja Szcześniak

Kontakt

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, Tel.: 61 878 5759
alicja_szczesniak@um.poznan.pl

Zakres zadań

zakres zadań:

  • inicjowanie programów służących poszanowaniu rodzin wielodzietnych, w tym: tworzeniu dobrych warunków dla życia i rozwoju, promowaniu modelu rodziny wielodzietnej, propagowaniu informacji o ofercie usług, podnoszeniu kompetencji, wzmacnianiu rodziny oraz wyrównywaniu szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
  • opracowywanie i opiniowanie aktów normatywnych stanowionych przez organy Miasta   dotyczących tworzenia przyjaznej przestrzeni dla rodzin z dziećmi jako priorytetów,
  • współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, jednostkami samorządu  terytorialnego, uczelniami, organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pozasamorządowymi w zakresie dotyczącym rodzin wielodzietnych,
  • współpraca z Radą Rodziny Dużej,
  • koordynacja wdrożenia i monitorowanie realizacji Programu "Poznań PRO Rodzina - 
  • promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu" w tym projektu Karta Rodziny Dużej,
  • współpraca z radami osiedli w zakresie wdrażania działań na rzecz rodzin wielodzietnych.

Wydział/jednostka

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Metryczka

Opis zmian: dodanie stanowiska specjalistycznego (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2017-02-02 14:38