Stanowisko specjalistyczne - Audytor Miasta

Funkcja

Audytor Miasta (Or)

Imię, nazwisko

Danuta Rogowska-Rost

Kontakt

Wydział Organizacyjny, plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań, tel. 61 878 4291
audyt@um.poznan.pl

Zakres zadań

Zakres zadań:

  • przygotowywanie planu audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami prawa;
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadań audytowych oraz pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego;
  • realizacja zadań audytowych tj. zadań zapewniających lub czynności doradczych;
  • monitorowanie realizacji zaleceń;
  • realizacja czynności sprawdzających;
  • przygotowywanie sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego;
  • przechowywanie, zabezpieczanie oraz archiwizowanie dokumentacji dotyczącej zadań audytowych oraz pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego;
  • wymiana doświadczeń z zakresu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego z krajowymi i zagranicznymi instytucjami;
  • współpraca z audytorami zewnętrznymi, a także z kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli i innymi instytucjami kontroli zewnętrznej w zakresie wynikającym z zadań audytu wewnętrznego.

Wydział/jednostka

Wydział Organizacyjny

Metryczka

Opis zmian: Dodanie stanowiska Audytor Miasta (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2020-03-02 12:48