Stanowisko specjalistyczne - Pełnomocnik Prezydenta ds. Interwencji Lokatorskich

Funkcja

Pełnomocnik Prezydenta ds. Interwencji Lokatorskich (SLK)

Imię, nazwisko

Magdalena Górska

Kontakt

Biuro Spraw Lokalowych ul. Matejki 50, 60-770 Poznań, tel. 61 646 33 44
magdalena_gorska@um.poznan.pl

Zakres zadań

  • reprezentowanie Prezydenta w kontaktach z organizacjami społecznymi, instytucjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz lokatorów;
  • uzgadnianie z Prezydentem ds. gospodarki komunalnej i lokalowej oraz sportu rocznego planu działania w zakresie wypracowania zasad i celów realizacji zadań stanowiska, w szczególności dotyczących ochrony praw lokatorów - mieszkańców Miasta Poznania;
  • upowszechnianie i promowanie działań edukacyjnych wśród najemców i wynajmujących dotyczących zasad najmu lokali mieszkalnych i ochrony praw lokatorów;
  • aktywny udział w analizowaniu obowiązujących przepisów prawa pod kątem ochrony praw lokatorów i formułowanie w tym zakresie wniosków o dokonanie zmian;
  • udział w rozwiązywaniu konfliktowych sytuacji między najemcami lokali a wynajmującymi, w szczególności tych lokali, które pochodzą z niepublicznego zasobu mieszkaniowego;
  • podejmowanie uzasadnionych interwencji w ochronie praw lokatorów wspólnoty samorządowej Miasta Poznania;
  • wsparcie lokatorów w ich słusznych oczekiwaniach wobec Miasta Poznań w zakresie najmu lokali;
  • współpraca w niezbędnym zakresie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i innymi organami państwa;
  • współpraca z organizacjami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami, które działają na rzecz lokatorów;
  • pomoc lokatorom w kontaktach z wynajmującymi oraz z instytucjami zewnętrznymi tj. organami ścigania, sądami, komornikami, dostawcami mediów.

Wydział/jednostka

Biuro Spraw Lokalowych

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja danych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marta Górniak
Data i godzina publikacji: 2017-06-29 08:12