Stanowisko specjalistyczne - Rzecznik Prasowy Prezydenta i Urzędu

Funkcja

Rzecznik Prasowy Prezydenta i Urzędu (.)

Imię, nazwisko

Joanna Żabierek

Kontakt

Gabinet Prezydenta, Pl.Kolegiacki 17, II piętro, pok. 215a, tel. 61 878 52 11
rzecznik@um.poznan.pl

Zakres zadań

  • zapewnienie kontaktu z dziennikarzami, w imieniu władz Miasta, Urzędu i wybranych jednostek miejskich,
  • osobiste wypowiadanie się w mediach lub podejmowanie decyzji o wyznaczeniu osoby do udzielania informacji w imieniu Prezydenta i Urzędu,
  • udział w spotkaniach wszystkich gremiów Urzędu podejmujących kluczowe decyzje oraz w spotkaniach z mediami,
  • udzielanie pomocy medialnej w sytuacjach kryzysowych,
  • ustalanie harmonogramu spotkań z mediami,
  • przygotowywanie listy tematów dnia dla Prezydenta i Zastępców,
  • prowadzenie telefonicznych konsultacji z mediami,
  • dostarczanie mediom dodatkowych materiałów po wystąpieniach Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika,
  • przygotowywanie tekstów wystąpień Prezydenta.

Wydział/jednostka

Gabinet Prezydenta

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja danych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anita Janiak
Data i godzina publikacji: 2019-03-04 14:30