Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów

Kierownik/Dyrektor

Agata Ratajczak
os. Jagiellońskie 128, 61-223 Poznań
61 879-14-41
godziny urzędowania: poniedziałki: 8.00 - 16.00 , od wtorku do piątku: 7.00-15.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 367520413
sekretariat@sp2poznan.pl
www.sp2poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /SP2POZNAN/domyslna

Kompetencje i zadania

Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 - dostępny na www.sp2poznan.pl. Uchwała NR XLV/776/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju, wprowadzonego ustawą - Prawo Oswiatowe. Potwierdzenie nadania numeru NIP: 7822738209,  REGON: 367520413.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Ewidencja wypadkówEwidencja urlopów i dni wolnychEwidencja absencji chorobowejRejestr korespondencji

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Beata Peters
Data wytworzenia informacji: 2021-09-03
Opis zmian: dodanie dokumentu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Peters
Data i godzina publikacji: 2021-09-03 07:52