Oferta: starszy specjalista ds.płac

Data publikacji: 2014-09-29
Nr ref.: SP38-120/1/2014
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 (Szkoła Podstawowa nr 38, Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka)
Stanowisko: starszy specjalista ds.płac
Informacje dodatkowe: umowa o pracę 0,50 etatu

Data rozstrzygnięcia oferty

2014-10-24

Zakres podstawowych czynności

 1. Naliczanie poborów i innych wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac wg. obowiązujących przepisów dla wszystkich pracowników.
 2. Prowadzenie dokumentacji  ZUS.
 3. Prowadzenie kartotek zarobkowych wszystkich pracowników.
 4. Rozliczanie pobranych zaliczek na podatek dochodowy i dokonanie całorocznego obliczania wysokości  należnego podatku dochodowego  oraz sporządzanie deklaracji PIT dla pracowników.
 5. Rozliczanie rachunków z tytułu umów zlecenia i umowy o dzieło.
 6. Sporządzanie sprawozdań dla jednostek nadrzędnych.
 7. Dokonywanie operacji bankowych i ZUS związanych z płacami

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków ekonomia, finanse, rachunkowość.
 2. Minimum  5 lat na stanowisku związanym z płacami w oświacie.
 3. Znajomość obsługi  programów  komputerowych Word, Excel, program płacowy  Progman - Kadry, Płace, Płatnik.
 4. Znajomość obsługi wprowadzania danych do SIO,  Pabs,  bankowości  elektronicznej.
 5. Znajomość przepisów ZUS.
 6. Znajomość przepisów podatkowych.
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 1. Dobra organizacja pracy.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Terminowość

Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny i CV
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie.
 3. Kserokopie dokumentów związanych z przebiegiem pracy zawodowej.
 4. Oświadczenie o niekaralności.
 5. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni  praw publicznych.

Inne informacje:

Termin i miejsce składania dokumentów:

Sekretariat  Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu, ul Romana Brandstaettera 6 w godz.9:00-14:00 do dnia 14.10.2014r.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2014r. poz.1182 tekst  jednolity)

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne.pdf plik binarny

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wynikach naboru.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Opis zmian: Informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Aleksandra Kwiatkowska
Data i godzina publikacji: 2014-10-24 14:46