Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 (Szkoła Podstawowa nr 38, Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka)

Kierownik/Dyrektor

Anna Sobczak
ul. Romana Brandstaettera 6
61-820-36-91

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-03 12:30 - upłynął ustawowy termin publikacji (Aktualizacja)