Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 (Szkoła Podstawowa nr 38, Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka)

Kierownik/Dyrektor

Anna Sobczak
ul. Romana Brandstaettera 6
61-820-36-91
NIP do faktur: 2090001440
sekretariat@sp38.pl
www.sp38.edu.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /ZSP10Poznan/SkrytkaESP

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: Automatyczne usunięcie danych osoby zobowiązanej (upłynął ustawowy termin publikacji). (Usunięcie elementu)
Opublikował(a): retencja danych
Data i godzina publikacji: 2023-04-28 00:00