Szkoła Podstawowa Nr 54 im. Jana Kasprowicza

Kierownik/Dyrektor

Maria Durczak
ul. Małoszyńska 38, 60-176 Poznań
61 868 96 92
godziny urzędowania: Administracja 7:30 - 15:30
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000244328
sekretariat@sp54.poznan.pl
www.sp54.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /SP54Poznan/domyslna

Kompetencje i zadania

Określa Statut
Szkoły Podstawowej nr 54 im. Jana Kasprowicza
w Poznaniu

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Umowa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 265, poz 2572 ze zm.)

  1. Regulamin pracy.
  2. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.
  3. Regulamin ZFŚS.
  4. Regulamin"Kontroli zarządczej".
  5. Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych.

Budżet jednostki na bieżący rok

dochody - 277
wpływy z usług - 146 331
Dotacja podmiotowa z budżetu - 2 402 128

Wartość posiadanego mienia

Budynek wartość - 3 128 305
Środki trwałe ogółem - 4 781 628
Pozostałe środki trwałe w uzyciu powyżej 300zł - 617 881 
Zbiory biblioteczne- 157 416
Wartości niematerialne i prawne- 8  921

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

- Ewidencja uczniów,
- Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły,
- Rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych,
- Ewidencja akt osobowych pracowników,
- Ksiega kontroli zewnetrzynych,
- Księga protokołów R.P.,
- Ksiega arkuszy ocen,
- Księgi inwentarzowe,
- Księga kontroli sanitarnej,
- Księga druków ścisłego zarachowania,
- Ksiega urządzeń wewnętrznych,
- Rejestr wypadków uczniów i pracowników,
- Rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń
- awans zawodowy nauczycieli,
- Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
- Archiwum dokumentacji szkoły,
- Rejestr skarg i wniosków

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Maria Durczak
Data wytworzenia informacji: 2021-04-07
Opis zmian: aktualizacja statutu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Maria Jolanta Durczak
Data i godzina publikacji: 2021-04-07 11:15