Szkoła Podstawowa Nr 58 im. Jerzego Kukuczki (SP58)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor-Anna Szyfter
ul. Ławica 3, 60-186 Poznań
+48 61 8681861
godziny urzędowania: 7.30-15.30
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000244713
sp58@sp58poznan.pl
www.sp58poznan.edupage.org

Kompetencje i zadania

Zadania szkoły

1. Kształtowanie postawy tolerancji wobec:

a.) odmienności drugiego człowieka,

b.) kultury innych narodów.

2. Kształtowanie umiejętności efektywnej komunikacji międzyludzkiej.

3. Przygotowanie uczniów do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów, hierarchizowania wartości.

4. Wychowywanie w poczuciu odpowiedzialności za słowa i czyny.

5. Budzenie aktywności dziecka.

6. Przygotowywanie uczniów do życia w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego.

7. Kształtowanie postaw patriotycznych.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Szyfter
Data wytworzenia informacji: 2024-01-26 00:00
Opis zmian: Dodanie statutu, NIP i Regon (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Szyfter
Data i godzina publikacji: 2024-01-26 12:47