Szkoła Podstawowa Nr 58 im. Jerzego Kukuczki (SP58)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor-Anna Szyfter
ul. Ławica 3, 60-186 Poznań
61 868-18-61
godziny urzędowania: 7.30-15.30
sp58@wp.pl
www.sp58poznan.edupage.org

Kompetencje i zadania

Zadania szkoły

1. Kształtowanie postawy tolerancji wobec:

a.) odmienności drugiego człowieka,

b.) kultury innych narodów.

2. Kształtowanie umiejętności efektywnej komunikacji międzyludzkiej.

3. Przygotowanie uczniów do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów, hierarchizowania wartości.

4. Wychowywanie w poczuciu odpowiedzialności za słowa i czyny.

5. Budzenie aktywności dziecka.

6. Przygotowywanie uczniów do życia w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego.

7. Kształtowanie postaw patriotycznych.

Informacja o stanie mienia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Danuta Dadok
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-22 16:36 - załącznik nr 1_formularz ofertowy korekta literowa (Aktualizacja)