Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej (SP nr 61)

Kierownik/Dyrektor

Tamara Przybyła - Bartczak
ul. Szczepankowo 72a, 61-306 Poznań
61 8 726 135
godziny urzędowania: od 8.00 do 16.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
sp61poznan@wp.pl
www.zs6.edu.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): SP61Poznan

Kompetencje i zadania

  • Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalno­ści dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
  • Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględnia ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychologiczne.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY PUBLICZNEJ - Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej

Uchwała Rady Miasta Poznania Nr LVII/1070/VII/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Tamara Przybyła-Bartczak
Data wytworzenia informacji: 2021-03-15
Opis zmian: umieszczenie informacji o skrzynce epuap (Aktualizacja)
Opublikował(a): Mariola Pawlicka
Data i godzina publikacji: 2021-03-15 14:11