Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej (SP nr 61)

Kierownik/Dyrektor

Tamara Przybyła - Bartczak
ul. Szczepankowo 72a, 61-306 Poznań
61 8 726 135
godziny urzędowania: od 8.00 do 16.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
sp61poznan@wp.pl
www.zs6.edu.pl

Kompetencje i zadania

  • Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalno­ści dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
  • Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględnia ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychologiczne.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY PUBLICZNEJ - Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej

Uchwała Rady Miasta Poznania Nr LVII/1070/VII/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Mariola Pawlicka
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-05 10:55 - wynajem (Wprowadzenie informacji)