Komunikat: deklaracja dostępności

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Szkoła Podstawowa nr 68

Data obowiązywania

od 2020-10-01 do 2025-08-30

Treść

Karta dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 68 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do oficjalnej strony internetowej http://www.sp68.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-12-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-28

Status strony internetowej pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • Wszystkie pliki dźwiękowe (audycje) nie są uzupełnione o transkrypcję tekstową.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

68 - 688 Poznań

Os. Jana III Sobieskiego 102

e-mail: sp68@vp.pl

http://www.sp68.pl/

Wyłączenia

 • Grafika będąca dekoracją, wizualnym ożywieniem tekstu nie zawiera, (bo nie musi) opisu alternatywnego
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • Dokumenty są umieszczane w plikach PDF
 • Od czasu wprowadzenia standardów WCAG 2.0. zwracamy szczególną uwagę, aby obecnie wszystkie zamieszczane teksty cechowała:
  • zwiększona wielkość czcionki
  • odpowiednio dobrany krój czcionki - bardziej przyjazny dla czytelnika
  • odpowiednia interlinia
  • właściwy kontrast między tłem, a tekstem
  • odsyłacze zmieniały kolor na kontrastowy
  • wyróżnienie treści, pogrubianie tytułów, nagłówków

Skróty klawiaturowe

W ramach strony dostępna jest nawigacja umożliwiająca uruchamianie kolejnych elementów strony za pomocą Tab+Enter (każdy element strony jest odpowiednio fokusowany, zaznaczony ramką, nawigacja klawiszem Tab, otwieranie kolejnego elementu klawiszem Enter).

Strona posiada

 • Podwyższony kontrast
 • Informację o placówce skierowaną do osób niepełnosprawnych
 • Podświetlane linki
 • Mapę strony
 • Jasne tło
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:
  • CTRL + F - służy on do wyszukiwania słów w tekście strony
  • CTRL + T - służy do otwierania nowej karty w przeglądarce
  • ALT + HOME - do otwierania zadeklarowanej strony głównej przeglądarki
  • CTRL + TAB - do przechodzenia między kartami przeglądarki
  • ESCAPE - przy otwieraniu strony dla zatrzymania jej ładowania, inaczej STOP
  • F11 - przejście do trybu FULLSCREEN, czyli wyświetlanie stron na pełnym ekranie.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Opis zmian: karta dostępności (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Krzysztof Jeziorkowski
Data i godzina publikacji: 2020-10-01 08:13