Zamówienie: SP78.ZP/252-01/2023

Sygnatura zamówienia: SP78.ZP/252-01/2023
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 15 marca 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
ul. Żonkilowa 34, 60-175 Poznań
kontakt: tel./fax 61 8677916
email: sekretariat@sp78poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 78    przy ul. Żonkilowej 34 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu.

Termin składania ofert/wniosków

27 marca 2023 do godz. 13:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

15 marca 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-03-15 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Anna Chojnacka
Data i godzina publikacji: 2023-03-15 14:09