Szkoła Podstawowa nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej

Kierownik/Dyrektor

Karol Sarna
ul. Romana Brandstaettera 1, 61-659 Poznań
61 820-47-12
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 630253992
szkola@lejery.pl
www.szkola.lejery.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /SP83_Lejery/SkrytkaESP

Kompetencje i zadania

koordynator ds. dostępności - Katarzyna Szwarc - teatr@lejery.pl

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: Automatyczne usunięcie danych osoby zobowiązanej (upłynął ustawowy termin publikacji). (Usunięcie elementu)
Opublikował(a): retencja danych
Data i godzina publikacji: 2023-04-26 00:00