Szkoła Podstawowa Nr 89 im. K. Kamila Baczyńskiego

Kierownik/Dyrektor

Anna Szymczak
Sochaczewska 3
61 848-53-61
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000245670
sp89@sp89poznan.edu.pl
www.sp89poznan.edu.pl

Informacje o stanie zatrudnienia

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (w tym osób przebywajaxcych na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych oraz zatrudnionych na zastępstwo), - stan na 30.06.2022 - 59 osób, - stan na 31.12.2022 - 62 osoby- stan na 31.12.2023 - 64 osoby

Informacja o stanie mienia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Szymczak
Data wytworzenia informacji: 2023-12-22 00:00
Opis zmian: ilość osó pracujących w SP89, stan na 31.12.2023 (Aktualizacja)
Opublikował(a): Arleta Kwietniewska
Data i godzina publikacji: 2023-12-22 12:25