Oferta: samodzielny referent d/s płac 0,5 etatu

Data publikacji: 2006-03-06
Nr ref.: Sp 89 1111-3/2006
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 89 im. K. Kamila Baczyńskiego
Stanowisko: samodzielny referent d/s płac 0,5 etatu

Data rozstrzygnięcia oferty

2006-03-30

Zakres podstawowych czynności

- naliczanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych

i administracyjno - obsługowych
- rozliczanie z Urzędem Skarbowym i ZUS
- sporządzanie sprawozdań d/s płac
- prowadzenie spraw związanych z PFRON
- opracowywanie planów finansowych dotyczących płac

Wymagania obowiązkowe

- wykształcenie średnie ekonomiczne
- staż pracy w jednostkach oświatowych
- pełna zdolność do czynności prawnych
- umiejętność obsługi komputera

Wymagania dodatkowe

- znajomość programu płacowego PROGMAN SOFTWARE
- samodzielność , komunikatywność
- umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty

  • życiorys
  • zdjęcie
  • list motywacyjny
  • kserokopie świadectw pracy
  • kserokopie dyplomów ukończenia szkoły

Inne informacje:

Szkoła Podstawowa Nr 89 zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

Wp?yn??a jedna oferta pani Violetta B?k plik binarny

Informacja o wyniku naboru

w stanowisko pani? Violett? B?k plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Opis zmian: rozstrzygnięcie oferty przyjęcia do pracy Nr ref.:SP89 1111-11/2006 ()
Opublikował(a): Elżbieta Szczepańska
Data i godzina publikacji: 2006-12-22 07:47