Szkoła Podstawowa Nr 9 im. dra Franciszka Witaszka

Kierownik/Dyrektor

Anna Kicińska
ul. Łukaszewicza 9/13, 60-726 Poznań
61 866-33-65
godziny urzędowania: 7:00 - 15:00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
sekretariat@sp9.eu
https://sp9poznan.edupage.org

Kompetencje i zadania

określa statut

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 256, poz. 2572; pożn. zm.)

Klauzula informacyjna RODO

Wartość posiadanego mienia

Budynek - 2 304 247,04 zł.

Śrdki trwałe - 875 915,81 zł.

Pozostałe środki trwałe - 441 268,59 zł.

Zbiory biblioteczne - 52 002,33 zł.

Wartości niematerialne i prawne - 37 196,55 zł.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Grzelczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-12-13 11:56 - zmiana (Aktualizacja)