Szkoła Podstawowa Nr 9 im. dra Franciszka Witaszka

Kierownik/Dyrektor

Ewelina Napierała
ul. Łukaszewicza 9/13, 60-726 Poznań
61 866-33-65, kom.512085001
godziny urzędowania: 7:00 - 15:00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000230616
sekretariat@sp9.eu
https://sp9poznan.edupage.org
Adres ESP (skrytki ePUAP): /SP9Poznan/domyslna

Kompetencje i zadania

określa statut

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 256, poz. 2572; pożn. zm.)

Klauzula informacyjna RODO

Wartość posiadanego mienia

Budynek - 2 304 247,04 zł.

Śrdki trwałe - 875 915,81 zł.

Pozostałe środki trwałe - 441 268,59 zł.

Zbiory biblioteczne - 52 002,33 zł.

Wartości niematerialne i prawne - 37 196,55 zł.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ewelina Napierała
Data wytworzenia informacji: 2021-10-06
Opis zmian: zmiany w statucie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Iwona Grzelczak
Data i godzina publikacji: 2021-10-06 13:17