Szkoła Podstawowa Nr 90 im. hr Władysława Zamoyskiego (SP90)

Kierownik/Dyrektor

Karolina Bielerzewska
ul. Chociszewskiego 56, 60-261 Poznań
tel/fax 618672067
godziny urzędowania: od 07:00 do 19:00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
spnr90@wp.pl
www.sp90.idsl.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): SP90_Poznan/SkrytkaESP

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

1.ksiega dzieci
2. ksiega uczniów
3. rejestr wydanych świadectw i zaświadczeń
4. rejestr wydanych legitymacji szkolnych
5. ewidencja nieobecności pracowników
6. lista obecności pracowników administracji i obsługi
7. rejestry wydanych kart rowerowych
8. rejestr umów

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Siewierska Magdalena
Data wytworzenia informacji: 2021-02-23
Opis zmian: dodanie adresu skrzynki Epuau (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magdalena Siewierska
Data i godzina publikacji: 2021-02-23 10:37