Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny

Kierownik/Dyrektor

Prezes Zarządu: Jan Węglarz
60-814 Poznań, ul. Zwierzyniecka 20
tel. 510 117 254 fax. 618 582 151
wklaster.pl/

Informacja o stanie mienia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2015-03-10 14:33 - zmiana nr telefonu (Aktualizacja)