Stowarzyszenia, związki międzygminne i fundacje związane z Miastem