Związek Miast Polskich

Kierownik/Dyrektor

Prezes Zarządu Zygmunt Frankiewicz
61-517 Poznań, ul. Robocza 42
61 633 50 50, 61 633 50 60
biuro@zmp.poznan.pl
www.zmp.poznan.pl

Informacja o stanie mienia

Metryczka

Opis zmian: zmiana adresu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2019-01-14 09:29