Związek Miast Polskich

Kierownik/Dyrektor

Prezes Zarządu Zygmunt Frankiewicz
61-517 Poznań, ul. Robocza 42
61 633 50 50, 61 633 50 60
biuro@zmp.poznan.pl
www.zmp.poznan.pl

Informacja o stanie mienia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-14 09:29 - zmiana adresu (Aktualizacja)