Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska (KOŚ)

Kierownik/Dyrektor

p.o. dyrektor Przemysław Surdyk
ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań
tel. 61 878 4053; fax 61 878 4055
wos@um.poznan.pl
www.poznan.pl/wos

Stanowiska specjalistyczne

Informacje dla niepełnosprawnych

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

  • Rejestr skarg i wniosków  - OS-IV.1510
  • Rejestr ryzyk - OS-IV.173
  • Rejestr decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej- OS-VI.1431
  • Rejestr zawierający informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz informacje o terenach, na których występują te ruchy - OS-I.643
  • Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na transport odpadów - OS-II.6235

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Zajączek
ostatnia zmiana w dniu 2020-08-11 15:06 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)