Wydział Obsługi Urzędu (OUr)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Wojciech Czyżewski
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
pok. 31 (parter), tel. 61 878 5231, fax 61 878 5215
our@um.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Wydział prowadzi sprawy związane z zapewnieniem kompleksowej obsługi Urzędu, między innymi w zakresie: zaopatrzenia, telekomunikacji, transportu, usług kancelaryjnych, usług poligraficznych oraz technicznej obsługi sesji Rady. Zadaniem Wydziału jest również prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych, spraw z zakresu mienia ruchomego, nabytego przez Miasto  w drodze dziedziczenia ustawowego, a także zarządzanie nieruchomościami i lokalami, w których Urząd prowadzi działalność, w tym remontowanie i modernizowanie budynków oraz zapewnienie ich ochrony przeciwpożarowej.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Rejestr decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej - OUr-II.1431

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Maria Mikołajczak
Data wytworzenia informacji: 2021-12-22
Opis zmian: Wprowadzenie ogłoszenia. (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Jacek Maciejewski
Data i godzina publikacji: 2022-01-24 13:11