Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Oświaty


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Oświaty

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych miasta Poznania w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2021.

Zarządzeniem Nr 150/2021/P z dnia 22 lutego 2021 roku Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

od 2021-02-22 do 2021-12-31

Podstawowa kwota dotacji, wskaźniki zwiększające oraz statystyczna liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań

Na podstawie art. 46 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) Miasto Poznań ogłasza informację o podstawowej kwocie dotacji obliczonej na 1 stycznia 2021 roku, wskaźnikach zwiększających, o których mowa w art. 14 ust. 1 ww. ustawy oraz statystyczną liczbę uczniów wg SIO na 30 września 2020. Powyższe dane znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

od 2021-01-01 do 2027-12-31

Konkursy na stanowiska dyrektorów

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących publicznych szkół oraz publicznej placówki:

1) Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 112, ul. Obornicka 314;

2) II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej, ul. Matejki 8/10;

3) XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. gen. Kutrzeby 8;

4) XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego, os. Piastowskie 106;

5) XXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi, ul. Klaudyny Potockiej 38;

6) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, ul. Sierakowska 23;

7) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4, os. Bolesława Chrobrego 105;

8) Młodzieżowego Domu Kultury nr 2, ul. Za Cytadelą 121.

od 2021-01-26 do 2021-03-30

Konkursy na stanowiska dyrektorów

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych:

1) Przedszkola nr 6, os. Lecha 79;

2) Przedszkola nr 78, ul. Nadolnik 9a;

3) Przedszkola nr 148, os. Bolesława Chrobrego 121;

4) Przedszkola nr 163, os. Bolesława Chrobrego 106;

5) Przedszkola nr 174, os. Jana III Sobieskiego 108;

6) Przedszkola nr 182, os. Jana III Sobieskiego 106;

7) Szkoły Podstawowej nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, os. Wichrowe Wzgórze 119;

8) Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego, os. Rzeczypospolitej 44;

9) Szkoły Podstawowej nr 46 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Inowrocławska 19;

10) Szkoły Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej, os. Orła Białego 120;

11) Szkoły Podstawowej nr 70 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piękna 37.

od 2021-01-14 do 2021-06-02

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań

Na podstawie art. 46 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) Miasto Poznań ogłasza informację o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji  obliczonej na podstawie planu dochodów i wydatków na 30 września 2020 roku oraz statystyczną liczbę uczniów stanowiącą 2/3 liczby uczniów według SIO na 30 września 2019 roku i 1/3 liczby uczniów według SIO na 30 września 2020 roku. Powyższe dane znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

od 2020-11-01 do 2026-12-31

Informacja dotycząca środków otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej z 0,4% rezerwy subwencji ogólnej.

Informacja na temat wnioskowanych i przyznanych środków na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

od 2020-08-26 do 2021-09-01

Podstawowa kwota dotacji, wskaźniki zwiększające oraz statystyczna liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań

Na podstawie art. 46 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) Miasto Poznań ogłasza informację o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji  obliczonej na podstawie planu dochodów i wydatków na 31 maja 2020 roku, wskaźników zwiększających, obliczonych na danych z roku 2019, o których mowa w art. 14 ust. 1 ww. ustawy oraz statystyczną liczbę uczniów wg SIO na 30 września 2019. Powyższe dane znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

od 2020-07-01 do 2026-12-31

Podstawowa kwota dotacji, wskaźniki zwiększające oraz statystyczna liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań

Na podstawie art. 46 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) Miasto Poznań ogłasza informację o podstawowej kwocie dotacji obliczonej na 1 stycznia 2020 roku, wskaźnikach zwiększających, o których mowa w art. 14 ust. 1 ww. ustawy oraz statystyczną liczbę uczniów wg SIO na 30 września 2019. Powyższe dane znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

od 2020-01-01 do 2026-12-31

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań

Na podstawie art. 46 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) Miasto Poznań ogłasza informację o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji  obliczonej na podstawie planu dochodów i wydatków na 30 września 2019 roku oraz statystyczną liczbę uczniów stanowiącą 2/3 liczby uczniów według SIO na 30 września 2018 roku i 1/3 liczby uczniów według SIO na 30 września 2019 roku. Powyższe dane znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

od 2019-11-01 do 2025-12-31

Podstawowa kwota dotacji, wskaźniki zwiększające oraz statystyczna liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań

Na podstawie art. 46 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) Miasto Poznań ogłasza informację o podstawowej kwocie dotacji obliczonej na 1 stycznia 2019 roku, wskaźnikach zwiększających, o których mowa w art. 14 ust. 1 ww. ustawy oraz statystyczną liczbę uczniów wg SIO na 30 września 2018. Powyższe dane znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

od 2019-01-01 do 2025-12-31

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań

Na podstawie art. 46 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) Miasto Poznań ogłasza informację o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji obliczonej na podstawie planu dochodów i wydatków na 31 września 2018 roku oraz statystyczną liczbę uczniów stanowiącą 2/3 liczby uczniów według SIO na 30 września 2017 roku i 1/3 liczby uczniów według SIO na 30 września 2018 roku. Powyższe dane znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

od 2018-11-01 do 2024-12-31

Podstawowa kwota dotacji, wskaźniki zwiększające oraz statystyczna liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań

Na podstawie art. 46 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) Miasto Poznań ogłasza informację o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji obliczonej na podstawie planu dochodów i wydatków na 31 marca 2018 roku, wskaźników zwiększających, obliczonych na danych z roku 2017, o których mowa w art. 14 ust. 1 ww. ustawy oraz statystyczną liczbę uczniów wg SIO na 30 września 2017. Powyższe dane znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

od 2018-04-27 do 2024-12-31

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań

Na podstawie art. 78e ust.1 oraz art. 89d. ust.1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) Miasto Poznań ogłasza podstawową kwotę dotacji obliczoną na 30 września 2017 roku oraz statystyczną liczbę uczniów obliczoną jako sumę 2/3 uczniów według SIO na 30 września 2016 oraz 1/3 uczniów według SIO na 30 września 2017. Powyższe dane znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

od 2017-11-01 do 2023-12-31