Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Oświaty


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Oświaty

Komunikat Termin ważności

Konkursy na stanowiska dyrektora

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów publicznych szkół oraz publicznych młodzieżowych domów kultury:

1) Technikum Energetycznego im. Henryka Zygalskiego, ul. Dąbrowskiego 163;

2) Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 352;

3) V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej, ul. Zmartwychwstańców 10;

4) VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki, ul. Żeromskiego 8/12;

5) IX Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta, ul. Warzywna 24;

6) XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej, ul. Widna 1;

7) Młodzieżowego Domu Kultury nr 1, ul. Droga Dębińska 21;

8) Młodzieżowego Domu Kultury nr 3, ul. Jarochowskiego 1.

od 2021-09-21 do 2022-03-16

Konkursy na stanowiska dyrektora

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów zespołów publicznych szkół:

1) Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1, os. Pod Lipami 106;

2) Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5, ul. Głuszyna 187;

3) Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudofa Modrzejewskiego, ul. Szamotulska 33;

4) Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56, ul. Śniadeckich 54/58;

5) Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, ul. Przełajowa 4.

od 2021-09-21 do 2022-02-04

Konkursy na stanowiska dyrektora

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów publicznych zespołów szkolno-przedszkolnych oraz publicznych zespołów szkół:

1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, os. Władysława Łokietka 104;

2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8, os. Bolesława Śmiałego 107;

3) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12, os. Zwycięstwa 101;

4) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13, ul. Hangarowa 14;

5) Zespołu Szkół nr 5, ul. Różana 1/3;

6) Zespołu Szkół nr 8, ul. Jarochowskiego 62.

od 2021-09-21 do 2022-01-21

Konkursy na stanowiska dyrektora

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych:

1) Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Hezjoda 15;

2) Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego, os. Piastowskie 27;

3) Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Władysława Łokietka, os. Piastowskie 65;

4) Szkoły Podstawowej nr 51 im. Bronisława Szwarca, os. Lecha 37;

5) Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, ul. Baranowska 1;

6) Szkoły Podstawowej nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego, ul. Boranta 2;

7) Szkoły Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Powstańców Wielkopolskich 3;

8) Szkoły Podstawowej nr 78 im. prof. Wiktora Degi, ul. Żonkilowa 34;

9) Szkoły Podstawowej nr 88 im. Poznańskich Koziołków, ul. Swoboda 53.

od 2021-09-21 do 2022-02-02

Konkursy na stanowiska dyrektora

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli:

1) Przedszkola nr 9, os. Jagiellońskie 9;

2) Przedszkola nr 15, ul. św. Antoniego 43;

3) Przedszkola nr 32, ul. Chociszewskiego 44c;

4) Przedszkola nr 37, os. Wichrowe Wzgórze 112;

5) Przedszkola nr 38, ul. Junikowska 15;

6) Przedszkola nr 40, ul. Cześnikowska  18 A;

7) Przedszkola nr 42, ul. Prądzyńskiego 15 a;

8) Przedszkola nr 45, ul. Trzemeszeńska 12;

9) Przedszkola nr 53, os. Lecha 14;

10) Przedszkola nr 70, ul. Skarbka 9;

11) Przedszkola nr 110, ul. Świt 16 A;

12) Przedszkola nr 118, ul. Płomienna  1;

13) Przedszkola nr 130, os. Rzeczypospolitej 43;

14) Przedszkola nr 140, os. Przyjaźni 129;

15) Przedszkola nr 176, ul. Saperska 29;

16) Przedszkola nr 178, os. Orła Białego 72;

17) Przedszkola nr 185, os. Wichrowe Wzgórze 118.

od 2021-09-21 do 2022-03-11

Konkurs na stanowisko dyrektora

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu, ul. Przełajowa 6.

od 2021-09-10 do 2021-11-02

Konkursy na stanowiska dyrektorów

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych:

1) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5, ul. Nowowiejskiego 29;

2) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8, os. Rusa 56/D1.

od 2021-09-10 do 2021-11-02

Konkursy na stanowiska dyrektorów

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznej szkoły podstawowej:

1) Przedszkola nr 29, ul. ks. Józefa 1/3;

2) Przedszkola nr 69, ul. Chopina 3;

3) Przedszkola nr 71, ul. Galla Anonima 13;

4) Przedszkola nr 82, ul. Zawady 26;

5) Przedszkola nr 86, ul. Słowackiego 15;

6) Przedszkola nr 96, ul. Janickiego 24 a;

7) Przedszkola nr 127, os. Pod Lipami 102;

8) Przedszkola nr 188, ul. Dębina 15;

9) Szkoły Podstawowej nr 27 im. Stefana Czarnieckiego, os. Winiary 2.

od 2021-09-08 do 2021-10-26

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 59/2021 na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2021 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży"

Zarządzeniem Nr 516/2021/P z dnia 17 czerwca 2021 roku Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

od 2021-06-18 do 2021-12-31

Wskaźniki zwiększające oraz statystyczna liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań

Na podstawie art. 46 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2029) Miasto Poznań ogłasza informację o wysokości wskaźników zwiększających skorygowanych z powodu błędnie przeliczonej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 otrzymanej przez miasto Poznań. Powyższe dane znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

od 2021-05-01 do 2027-12-31

Podstawowa kwota dotacji, wskaźniki zwiększające oraz statystyczna liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań

Na podstawie art. 46 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) Miasto Poznań ogłasza informację o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji  obliczonej na podstawie planu dochodów i wydatków na 28 lutego 2021 roku, wskaźników zwiększających, obliczonych na danych z roku 2020, o których mowa w art. 14 ust. 1 ww. ustawy oraz statystyczną liczbę uczniów wg SIO na 30 września 2020. Powyższe dane znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

od 2021-04-01 do 2027-12-31

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych miasta Poznania w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2021.

Zarządzeniem Nr 150/2021/P z dnia 22 lutego 2021 roku Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

od 2021-02-22 do 2021-12-31

Podstawowa kwota dotacji, wskaźniki zwiększające oraz statystyczna liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań

Na podstawie art. 46 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) Miasto Poznań ogłasza informację o podstawowej kwocie dotacji obliczonej na 1 stycznia 2021 roku, wskaźnikach zwiększających, o których mowa w art. 14 ust. 1 ww. ustawy oraz statystyczną liczbę uczniów wg SIO na 30 września 2020. Powyższe dane znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

od 2021-01-01 do 2027-12-31

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań

Na podstawie art. 46 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) Miasto Poznań ogłasza informację o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji  obliczonej na podstawie planu dochodów i wydatków na 30 września 2020 roku oraz statystyczną liczbę uczniów stanowiącą 2/3 liczby uczniów według SIO na 30 września 2019 roku i 1/3 liczby uczniów według SIO na 30 września 2020 roku. Powyższe dane znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

od 2020-11-01 do 2026-12-31

Podstawowa kwota dotacji, wskaźniki zwiększające oraz statystyczna liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań

Na podstawie art. 46 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) Miasto Poznań ogłasza informację o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji  obliczonej na podstawie planu dochodów i wydatków na 31 maja 2020 roku, wskaźników zwiększających, obliczonych na danych z roku 2019, o których mowa w art. 14 ust. 1 ww. ustawy oraz statystyczną liczbę uczniów wg SIO na 30 września 2019. Powyższe dane znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

od 2020-07-01 do 2026-12-31

Podstawowa kwota dotacji, wskaźniki zwiększające oraz statystyczna liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań

Na podstawie art. 46 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) Miasto Poznań ogłasza informację o podstawowej kwocie dotacji obliczonej na 1 stycznia 2020 roku, wskaźnikach zwiększających, o których mowa w art. 14 ust. 1 ww. ustawy oraz statystyczną liczbę uczniów wg SIO na 30 września 2019. Powyższe dane znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

od 2020-01-01 do 2026-12-31

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań

Na podstawie art. 46 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) Miasto Poznań ogłasza informację o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji  obliczonej na podstawie planu dochodów i wydatków na 30 września 2019 roku oraz statystyczną liczbę uczniów stanowiącą 2/3 liczby uczniów według SIO na 30 września 2018 roku i 1/3 liczby uczniów według SIO na 30 września 2019 roku. Powyższe dane znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

od 2019-11-01 do 2025-12-31

Podstawowa kwota dotacji, wskaźniki zwiększające oraz statystyczna liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań

Na podstawie art. 46 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) Miasto Poznań ogłasza informację o podstawowej kwocie dotacji obliczonej na 1 stycznia 2019 roku, wskaźnikach zwiększających, o których mowa w art. 14 ust. 1 ww. ustawy oraz statystyczną liczbę uczniów wg SIO na 30 września 2018. Powyższe dane znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

od 2019-01-01 do 2025-12-31

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań

Na podstawie art. 46 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) Miasto Poznań ogłasza informację o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji obliczonej na podstawie planu dochodów i wydatków na 31 września 2018 roku oraz statystyczną liczbę uczniów stanowiącą 2/3 liczby uczniów według SIO na 30 września 2017 roku i 1/3 liczby uczniów według SIO na 30 września 2018 roku. Powyższe dane znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

od 2018-11-01 do 2024-12-31

Podstawowa kwota dotacji, wskaźniki zwiększające oraz statystyczna liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań

Na podstawie art. 46 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) Miasto Poznań ogłasza informację o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji obliczonej na podstawie planu dochodów i wydatków na 31 marca 2018 roku, wskaźników zwiększających, obliczonych na danych z roku 2017, o których mowa w art. 14 ust. 1 ww. ustawy oraz statystyczną liczbę uczniów wg SIO na 30 września 2017. Powyższe dane znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

od 2018-04-27 do 2024-12-31