Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Sportu


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Sportu

Komunikat Termin ważności

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 17.05.2024r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty lub nr techniczny wniosku:

512546

Obszar zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):
Turniej tenisa ziemnego Smochy Cup Olimpijczyk 2024 - 15 i 23 czerwca 2024 r.

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie na rzecz mieszkańców osiedla Krzyżowniki-Smochowice w Poznaniu

Termin realizacji zadania:

03.06.2024 r. - 19.08.2024 r.

                

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

6.500zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, do Kamila Zielnicy, tel.: 61 878 5349, e-mail: kamil_zielnica@um.poznan.pl

w terminie do 25.05.2024 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).
Zastępca Dyrektora Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania Dariusz Łapawa

Załączniki:

1)    oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,

2)    formularz zgłaszania uwag do oferty.

od 2024-05-17 do 2024-05-25

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 16.05.2024r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty lub nr techniczny wniosku:

513925

Obszar zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):
Organizacja w Poznaniu imprezy sportowej - aikido o zasięgu krajowym i lokalnym

Nazwa oferenta:

STOWARZYSZENIE AIKIDO SHIN DOJO

Termin realizacji zadania:

29.05.2024 r. - 06.07.2024 r.

                

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

3.300zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, do Kamila Zielnicy, tel.: 61 878 5349, e-mail: kamil_zielnica@um.poznan.pl

w terminie do 24.05.2024 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).
Zastępca Dyrektora Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania Dariusz Łapawa

Załączniki:

1)    oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,

2)    formularz zgłaszania uwag do oferty.

od 2024-05-16 do 2024-05-24

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Poznań, 15.05.2024r.

 Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty lub nr techniczny wniosku:

511650

Obszar zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):
Osiedlowa impreza biegowa - 2024

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Paradoks

Termin realizacji zadania:

01.07.2024 r. - 28.09.2024 r.

                

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, do Kamila Zielnicy, tel.: 61 878 5349, e-mail: kamil_zielnica@um.poznan.pl

w terminie do 23.05.2024 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).
Zastępca Dyrektora Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania Dariusz Łapawa

Załączniki:

1)    oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,

2)    formularz zgłaszania uwag do oferty.

od 2024-05-15 do 2024-05-23

OTWARTY KONKURS OFERT NR 99/2024 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBRZASZE "WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ" W ROKU 2024

OTWARTY KONKURS OFERT NR 99/2024 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBRZASZE "WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ" W ROKU 2024

od 2024-05-13 do 2024-12-31

Zarządzenie nr 416/2024/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 65/2024 na realizację zadań publicznych w obszarze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w latach 2024-2025

Zarządzenie nr 416/2024/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 65/2024 na realizację zadań publicznych w obszarze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w latach 2024-2025

od 2024-04-16 do 2024-12-31

Zarządzenie nr 318/2024/P Prezydenta Miasta Poznania zmieniające zarządzenie nr w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2024 na realizację zadań publicznych w roku 2024

Zarządzenie nr 318/2024/P Prezydenta Miasta Poznania zmieniające zarządzenie nr w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2024 na realizację zadań publicznych w roku 2024

od 2024-03-19 do 2024-12-31

Zarządzenie nr 298/2024/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 56/2024 na realizację zadań publicznych w obszarze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2024 roku

Zarządzenie nr 298/2024/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 56/2024 na realizację zadań publicznych w obszarze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2024 roku

od 2024-03-14 do 2024-05-31

Zarządzenie nr 155/2024/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 33/2024 na realizację zadań publicznych w roku 2024

Zarządzenie nr 155/2024/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 33/2024 na realizację zadań publicznych w roku 2024

od 2024-02-12 do 2024-12-31

OTWARTY KONKURS OFERT NR 56/2023 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W 2024 ROKU W OBRZASZE "WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ"

OTWARTY KONKURS OFERT NR 56/2023 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W 2024 ROKU W OBRZASZE "WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ"

od 2024-02-09 do 2024-12-31

Zarządzenie nr 25/2024/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2024 na realizację zadań publicznych w roku 2024

Zarządzenie nr 25/2024/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2024 na realizację zadań publicznych w roku 2024

od 2024-01-12 do 2024-12-31

Zarządzenie nr 8/2024/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2024 na realizację zadań publicznych w roku 2024

Zarządzenie nr 8/2024/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2024 na realizację zadań publicznych w roku 2024.

od 2024-01-09 do 2024-12-31

Otwarty konkurs ofert nr 33/2024 na wspieranie/powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku

Otwarty konkurs ofert nr 33/2024 na wspieranie/powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku 

od 2024-01-03 do 2024-12-31

Zarządzenie nr 970/2023/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2024 na realizację zadań publicznych w roku 2024

Zarządzenie nr 970/2023/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2024 na realizację zadań publicznych w roku 2024

od 2023-12-22 do 2024-12-31

Zarządzenie nr 619/2023/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 86/2023 na realizację zadań publicznych w latach 2023 i 2024

Zarządzenie nr 619/2023/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 86/2023 na realizację zadań publicznych w latach 2023 i 2024

od 2023-07-20 do 2024-06-30

OTWARTY KONKURS OFERT NR 86/2023 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W LATACH 2023-2024 W OBRZASZE "WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ"

OTWARTY KONKURS OFERT NR 86/2023 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W LATACH 2023-2024 W OBRZASZE "WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ"

od 2023-06-12 do 2024-06-30