Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (SOUK)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Bartosz Pelczarski
ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, filia ul. 28 Czerwca 1956 r. 404, 61-441 Poznań (budynek WDGiR) - sprawy pojazdów i kierowców; ul. Karola Libelta 16/20, 61-706 Poznań - sprawy dowodów osobistych i meldunków
tel. 61 646 33 44
souk@um.poznan.pl

Stanowiska specjalistyczne

Kompetencje i zadania

Wydział prowadzi sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych, ochrony informacji niejawnych. Wykonuje zadania z zakresu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, z wyjątkiem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń kultury fizycznej. Wydział prowadzi również sprawy z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów. Prowadzi ewidencję indywidualnych tablic rejestracyjnych wydanych na obszarze województwa wielkopolskiego, wyznacza pojemności tablic rejestracyjnych tymczasowych oraz tablic zmniejszonych dla organów rejestrujących z terenu województwa wielkopolskiego oraz tablic rejestracyjnych na wniosek uprawnionych organów. Wydaje i cofa uprawnienia do kierowania pojazdami. Sprawuje nadzór nad działalnością regulowaną w zakresie prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców oraz stacji kontroli pojazdów, wydaje uprawnienia do szkolenia kierowców oraz uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Wydział nakłada kary administracyjne za niedokonanie rejestracji, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w wyznaczonym terminie.

Informacja o dostępności Wydziału dla osób z niepełnosprawnościami na stronie: poznan.pl/niepelnosprawni

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

1)      Rejestr teczek (rejestr klas końcowych) - SOUK-I.1620

2)      Rejestr zatrzymanych praw jazdy - SOUK-II.5430

3)      Rejestr osób kierujących pojazdami bez uprawnień - SOUK-II.5431

4)      Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców - SOUK-VII.5440

5)      Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów - SOUK-VII.5420

6)      Rejestr mieszkańców - SOUK-X.5341

7)      Rejestr wydanych tablic tymczasowych - SOUK-XV.5410

8)      Rejestr złomowanych tablic rejestracyjnych - SOUK-XV.5410

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michał Florek
Data wytworzenia informacji: 2024-01-28 00:00
Opis zmian: Dodanie nowej osoby: Michał Florek (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Kacper Stępień
Data i godzina publikacji: 2024-04-15 11:24