Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji) (SOUK)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Bartosz Pelczarski
ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, filia ul. 28 Czerwca 1956 r. 404, 61-441 Poznań (budynek WDGiR) - sprawy pojazdów i kierowców; ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań - sprawy dowodów osobistych i meldunków
tel. 61 646 3344
souk@um.poznan.pl

Stanowiska specjalistyczne

Kompetencje i zadania

Wydział prowadzi sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych, ochrony informacji niejawnych. Wykonuje zadania z zakresu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, z wyjątkiem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń kultury fizycznej. Wydział prowadzi również sprawy z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów. Prowadzi ewidencję indywidualnych tablic rejestracyjnych wydanych na obszarze województwa wielkopolskiego, wyznacza pojemności tablic rejestracyjnych tymczasowych i badawczych dla organów rejestrujących z terenu województwa wielkopolskiego oraz tablic rejestracyjnych na wniosek uprawnionych organów. Wydaje i cofa uprawnienia do kierowania pojazdami. Sprawuje nadzór nad działalnością regulowaną w zakresie prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców oraz stacji kontroli pojazdów, wydaje uprawnienia do szkolenia kierowców oraz uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Wydział organizuje egzaminy dla osób ubiegających się o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Informacja o dostępności Wydziału dla osób z niepełnosprawnościami na stronie: poznan.pl/niepelnosprawni

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

1)      Rejestr teczek (rejestr klas końcowych) - SOUK-I.1620

2)      Rejestr zatrzymanych praw jazdy - SOUK-II.5430

3)      Rejestr osób kierujących pojazdami bez uprawnień - SOUK-II.5431

4)      Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców - SOUK-VII.5440

5)      Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów - SOUK-VII.5420

6)      Rejestr wyborców - SOUK-X.5010

7)      Rejestr mieszkańców - SOUK-X.5341

8)      Rejestr wydanych tablic tymczasowych - SOUK-XV.5410

9)      Rejestr złomowanych tablic rejestracyjnych - SOUK-XV.5410

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adrian Kokot
Data wytworzenia informacji: 2021-10-15
Opis zmian: aktualizacja ewidencji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adrian Kokot
Data i godzina publikacji: 2021-10-15 13:55